کارگاه حضوری دوروزه مقدمات عکاسی

بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان

در آموزش فشرده ی دوروزه مقدمات عکاسی تمام آنچه برای شروع هنر عکاسی به آن نیار دارید آموزش داده می شود

0
800,000 تومان

کارگاه حضوری عکاسی غذا با نور استودیویی

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

در انتهای این کارگاه شما مسلط به عکاسی غذا خواهید بود.

93
1,500,000 تومان

کارگاه حضوری عکاسی غذا با نور طبیعی

بدون امتیاز 0 رای
1,300,000 تومان

در انتهای این کارگاه شما مسلط به عکاسی غذا خواهید بود.

1
1,300,000 تومان